Veiledning til innmelding i "Min idrett"

  1. Du må lage en egen bruker.
  2. Du registrerer deg som medlem med de opplysninger de etterspør.
  3. Selv om det er mulig å melde inn dine barn skal du IKKE gjøre det.
  4. Familiemedlemmer kan ikke være medlemmer av Nord universitet B.I.L.
  5. Medlemsavgiften betales med kredittkort eller vipps.
  6. Medlemskortet finner du på https://minidrett.nif.no/ under fanen "Medlemskap"
  7. Medlemskortet må vises frem sammen med ansattkortet på de aktivitetene som krever det.

Bli medlem