Alle nyheter å Steinkjer

ALLIDRETT

Hver torsdag kl. 1900 - 2030 er det allidrett i hallen ved Steinkjer barneskole.
Av aktiviteter kan nevnes, volleyball, innebandy, kanonball, fotball, kjernemusklatur og basketball. Her gjennomføres det aktiviteter som det er stemning for.

SVØMMING i DAMPSAGA BAD

Dampsaga bad er nyrenovert.

For BIL medlemmer som ønsker å benytte seg av dette tilbudet refunderer Bedriftsidrettslaget ved kjøp av klippekort.

  • Du kan få refundert deler av klippekort i Dampsaga bad. Du køper klippekort selv (det koster 1620,- kr for 10 klipp) bedriftsidrettslaget refunderer kr 40,- pr klipp. Refusjonskrav sendes til sissel.bjornli@nord.no. Denne refusjonsordningen gjelder for inntil 4 klippekort pr ansatt pr år.
  • Velger du å kjøpe årskort i badet, refunderes kr 1600,-.
    Du kjøper årskortet og sender refusjonskrav til sissel.bjornli@nord.no.

Ut over dette har badet et åpningstilbud til rabatterte pris. 

Øvrig informasjon om priser og betingelser hva gjelder Dampsaga bad, finner du på badets nettsider.

TRIMROM

Et godt utstyrt trimrom er etablert på Campus. Trimrommet finner du i D-bygget i tilknytning garderober og dusj i kjelleren. Her er det tilgang på tredemølle, vektytstyr, spinningsykler og romaskin.

LOKALE STAFETTER/ LØP

Du kan delta på lokale stafetter/ løp via etablert lag på Nord universitet.
Invitasjon til medlemmene blir sendt ut ved arrangement.

BOWLING

Steinkjer etablert et bedriftsbowling lag, og har deltatt i serien i Bedriftsbowling Steinkjer.
Bedriftsbowling er et lavterskel tilbud og stiller ingen krav til ferdigheter. Det fokuseres på at det skal være gøy, aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

BEDRIFTSIDRETTEN

Bedriftsidretten tilbyr en rekke aktiviteter. Det kan nevnes Ti på topp, fotball, volleyball, golfsimulator, kanonball, bli sprekere, bowling og golf. Informasjon finnes på Bedriftsidrettens nettsider. Her er det opp til hver enkelt ansatt hva man ønsker å delta på.

STEINKJERHALLEN

Har en rekke tilbud både individuelt og for grupper i tillegg til at man kan delta på arrangementer. Besøk gjerne nettsiden til Steinkjerhallen.
Vi er åpne for forslag til at vi kan samle en gruppe for bumperball eller delta på et klatrekurs.