Bedriftsidrettslaget

Lagets formål er ved samarbeid og i fellesskap å fremme fysisk aktivitet, friluftsliv og trivsel for alle ansatte og pensjonister ved Nord universitet. Laget skal forsøke å skape et felles samlingspunkt hvor alle kan finne en aktivitet de liker. Fysisk aktivitet er et viktig bidrag til god folkehelse i Nord universitet.

Tilknyttede organisasjoner, som Nordlandsforskning og Studentinord, gis anledning til å være medlem av Nord universitet B.I.L. mot at de betaler en fast medlemsavgift til bedriftsidrettslaget.

Nord universitet B.I.L. skal være tilrettelegger for ulike aktiviteter både på det enkelte studiested og for felles tiltak på tvers av alle studiestedene. Det skal legges til rette gjennom lokalt engasjement på hvert studiested ut fra studiestedets ønsker og behov for aktiviteter. For å sikre at styret skal fange opp behov og ønsker på hvert studiested, består styret av representanter fra hvert studiested. Hvert studiested skal ha et aktivitetsutvalg på minst tre medlemmer. Dette utvalget velges av og blant de ansatte ved studiestedet. Ett av medlemmene i aktivitetsutvalget skal være styremedlem i Nord universitet B.I.L. Har dere forslag til aktiviteter, eller på annen måte ønsker å bidra til miljøskapende aktivitet ved Nord universitet, ta gjerne kontakt med de lokale aktivitetsutvalgene.

Vedlagte filer

Tilbake